SENARAI DIREKTORI

MAJLIS PERBANDARAN SANDAKAN
JAWATAN NAMA E-MEL TELEFON
Presiden En. Yeo Boon Hai Yeo.BoonHai@sabah.gov.my 089-273753
Timbalan Presiden Tn. Hj. ABM Fajeer MohdFajeer.AgBesar@sabah.gov.my 089-274311
Setiausaha En. Mohd. Hamsan Hj. Awang Supain MohdHamsan.AgSupain@sabah.gov.my 089-273994
Pengarah Kewangan/ Bendahari En. Peter Stephen Ampadu Peter.Ampadu@sabah.gov.my 089-223419
Jurutera Perbandaran Kanan En. Yap Siew Hen SiewHen.Yap@sabah.gov.my 089-273134
Tim. Setiasuaha (O) En. Jeffery Hj. Aman Jeffery.Aman@sabah.gov.my 089-273145
Pegawai Undang-Unadang Pn. Sapiah Aliasa Sapiah.Aliasa@sabah.gov.my 089224026
Pegawai Perhubungan Awam Pn. Catherin Chua Catherin.Chua@sabah.gov.my 089-224026
Pegawai Penilaian En. Johny Ronggitom Johny.Ronggitom@sabah.gov.my 089-273219
Pegawai Sistem Maklumat En. Abu Haji Lele Abu.lele@sabah.gov.my 089-272808
Pengurus Harta & Pembangunan En. Lee Khek Fook KhekFook.Lee@sabah.gov.my 089-273014
Jurutera Perbandaran (Bangunan) En. Hiew Tet Vui TetVui.Hiew@sabah.gov.my 089-222867
Jurutera Perbandaran (Penyelenggaraan) En. Chan Hock Wing HockWing.Chan@sabah.gov.my 089-273294
Jurutera Perbandaran (Projek) En. Vun Soon Chong SoonChong.Vun@sabah.gov.my 089-273231
Pegawai Penguatkuasa En. Irman Tajuddin Edy Irman.Tajuddin@sabah.gov.my 089-211586
Pemungut Hasil Kanan En. Rosland Busu Rosland.Busu@sabah.gov.my 089-223077
Pegawai Kerja Kanan Pn. Norijah Hj. Sani Norijah.Sani@sabah.gov.my 089-221320
Ketua Merinyu Perbandaran En. Jerry Lo Jerry.Lo@sabah.gov.my 089-212795
Pengurus Dewan Pn. Vianny Gimbad Vianny.Gimbad@sabah.gov.my 089-213006
Penguasa Bengkel Bt. 3 En. Thien Nyuk Ting NyukTing.Thien@sabah.gov.my 089-218698
Penyelenggara Stor Kanan En. Peter Lai WiHiong.Lua@sabah.gov.my 089-215203
Penyelia Letak Kereta Kanan En. Mohd Razeek S. Hamid MohdRazeek.Hamid@sabah.gov.my 089-225609
Ketua Merinyu Kesihatan En. Henry Yapolai Kundapit Henry.Kundapit@sabah.gov.my 089-217817
Penguasa Pasar En. Aliuddin Hj. Abu Bakar Aliuddin.AbuBakar@sabah.gov.my 089-273341
Penolong Setiausaha (O) En. Mansor Hj. Mohd Kawi Mansor.Kawi@sabah.gov.my 089-222104
Penguasa Penghiasan Bandar En. Richard Kennedy Richard.BoinSuikim@sabah.gov.my 089-226854
Pusat Maklumat Pelancong Pn. Irene Johny Irene.Johny@sabah.gov.my 089-229751
       
       
JABATAN/AGENSI KERAJAAN NEGERI
JABATAN     TELEFON
Jabatan  Perhutanan     089-660118
Jabatan Kerja Raya     089-273733
Jabatan Air     089-663011
Jabatan Pertanian     089-667835
Jabatan Tanah dan Ukur     089-670270
Jabatan Pengairan dan Saliran     089-671351
Jabatan Hidupan Liar     089-666550
Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri     089-660600
Jabatan Perkhidmatan Haiwan & Ternak     089-217532
Jabatan Perancang Bandar & Wilayah     089-667808
       
JABATAN/AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN
JABATAN     TELEFON
KD Sri Sandakan (TLDM)     089-210066
Ibu Pejabat Polis (PDRM)     089-211222
Marin     089-221423
PGA     089-613233
22 RAMD Kem Sri Kinabatangan     089-660221
Jabatan Pelajaran     089-668500
 Hospital Duchess Of Kent     089-212111
       
       
       
       
SWASTA
JABATAN JAWATAN NAMA TELEFON