INFO HARI INI (18/08/2017)
BIL. PERKARA MASA TEMPAT
1.
MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANG BANDAR 08:30 AM DEWAN PERSIDANGAN, MPS
2.
MESYUARAT PEMBUKAAN SEMULA PASAR MALAM TAMAN MESRA 08:30 AM BILIK GULISAN, MPS
3.
MESYUARAT JAWATANKUASA KEWANGAN DAN KEPERLUAN AM 09:30 AM BILIK SELINGAN, MPS
4.
MESYUARAT PENGGREDAN SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN 2017 02:00 PM BILIK BAKUNGAN, MPS
5.
MESYUARAT JAWATANKUASA PELAN-PELAN BANGUNAN 02:30 PM DEWAN PERSIDANGAN, MPS
6.
MESYUARAT LEMBAGA TAWARAN 03:30 PM BILIK BAKUNGAN, MPS